Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh do...

1. Bước 1 Cá nhân, tổ chức xin giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an các huyện, Đội quản lý hành chính Công an thành phố Nam Định để làm thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các trường hợp sau:.
Các chi nhánh đại lý, cửa hàng hộ cá thể kinh doanh gas, xăng dầu và các loại khí đốt, chất lỏng dễ cháy khác.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

3. Bước 3 Nhận giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an các huyện, Thành phố Nam Định
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).